Co to jest agent?

Czym jest agent? Co znaczy agent?


agent


krąży wokół gwiazdy

Wyraz agent posiada 282 definicji:

1. 
agent
-
w Matrix: potrafi uchylać się przed pociskami, dlatego nie można go zranić bronią palną
  
 
 
 
2. 
agent
-
zatrudniony przez aktora, zajmuje się jego kontraktami
  
 
 
 
3. 
agent
-
lepszy numer Iana Fleminga
  
 
 
 
4. 
agent
-
lepszy numer, bohater z powieści sensacyjnych Iana Fleminga
  
 
 
 
5. 
agent
-
literacki
  
 
 
 
6. 
agent
-
pośrednik w sprzedaży utworu literackiego wydawnictwom
  
 
 
 
7. 
agent
-
zatrudniony przez pisarza, zajmuje się jego kontraktami
  
 
 
 
8. 
agent
-
ajent, osoba pośrednicząca w zawieraniu umów
  
 
 
 
9. 
agent
-
ajent, osoba pośrednicząca w zawieraniu umów przez zleceniodawcę
  
 
 
 
10. 
agent
-
akwizytor
  
 
 
 
11. 
agent
-
broker
  
 
 
 
12. 
agent
-
celny
  
 
 
 
13. 
agent
-
dba o interesy gwiazdy filmowej
  
 
 
 
14. 
agent
-
dealer
  
 
 
 
15. 
agent
-
diler
  
 
 
 
16. 
agent
-
działa w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą
  
 
 
 
17. 
agent
-
działa z upoważnienia firmy ubezpieczeniowej
  
 
 
 
18. 
agent
-
działa z upoważnienia na rzecz jakiejś instytucji
  
 
 
 
19. 
agent
-
faktor
  
 
 
 
20. 
agent
-
firmy ubezpieczeniowej
  
 
 
 
21. 
agent
-
giełdowy
  
 
 
 
22. 
agent
-
handlowiec
  
 
 
 
23. 
agent
-
handlowiec podróżujący i przyjmujący zamówienia na oferowane towary
  
 
 
 
24. 
agent
-
handlowy w podróży, komiwojażer
  
 
 
 
25. 
agent
-
handlowy, handlowiec
  
 
 
 
26. 
agent
-
handlowy, to akwizytor
  
 
 
 
27. 
agent
-
impresario, prokurent
  
 
 
 
28. 
agent
-
komisant
  
 
 
 
29. 
agent
-
komisjoner
  
 
 
 
30. 
agent
-
komiwojażer
  
 
 
 
31. 
agent
-
komprador
  
 
 
 
32. 
agent
-
komprador kupiec w kraju kolonialnym, pośredniczący w handlu z metropolią
  
 
 
 
33. 
agent
-
konsultant uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami
  
 
 
 
34. 
agent
-
konsygnatariusz
  
 
 
 
35. 
agent
-
łącznik sam organizuje swoje przedsiębiorstwo i ponosi koszty związane z jego prowadzeniem
  
 
 
 
36. 
agent
-
makler
  
 
 
 
37. 
agent
-
manager
  
 
 
 
38. 
agent
-
menadżer
  
 
 
 
39. 
agent
-
menażer
  
 
 
 
40. 
agent
-
menedżer
  
 
 
 
41. 
agent
-
nieruchomości
  
 
 
 
42. 
agent
-
opiekuje się interesami
  
 
 
 
43. 
agent
-
osoba pośrednicząca w zawieraniu umów
  
 
 
 
44. 
agent
-
pełnomocnik strony w sferze ceł w obrocie zagranicznym
  
 
 
 
45. 
agent
-
pełnomocnik strony w sferze podatku akcyzowego w obrocie zagranicznym
  
 
 
 
46. 
agent
-
pełnomocnik strony w sferze podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym
  
 
 
 
47. 
agent
-
pełnomocnik strony w sferze zgłoszeń statystycznych INTRASTAT w obrocie zagranicznym
  
 
 
 
48. 
agent
-
plenipotent
  
 
 
 
49. 
agent
-
plenipotent, diler
  
 
 
 
50. 
agent
-
podpisuje umowę agencyjną
  
 
 
 
51. 
agent
-
podpisuje umowę agencyjną reprezentując dane przedsiębiorstwo
  
 
 
 
52. 
agent
-
pośrednik
  
 
 
 
53. 
agent
-
pośrednik handlowy
  
 
 
 
54. 
agent
-
pośrednik ubezpieczeniowy
  
 
 
 
55. 
agent
-
pośrednik w zawieraniu transakcji jako przedstawiciel jakiegoś przedsiębiorstwa
  
 
 
 
56. 
agent
-
pośrednik zajmujący się zawieraniem umów na rzecz zleceniodawcy
  
 
 
 
57. 
agent
-
pozyskuje klientów, zawiera umowy w imieniu i na rzecz pryncypałów
  
 
 
 
58. 
agent
-
pracownik reprezentowanego podmiotu
  
 
 
 
59. 
agent
-
przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej
  
 
 
 
60. 
agent
-
przedstawiciel firmy
  
 
 
 
61. 
agent
-
przedstawiciel jakiejś firmy
  
 
 
 
62. 
agent
-
przedstawiciel podejmuje się stałego pośredniczenia
  
 
 
 
63. 
agent
-
przedstawiciel przedsiębiorstwa handlowego
  
 
 
 
64. 
agent
-
przedstawiciel, pośrednik
  
 
 
 
65. 
agent
-
reprezentant, pełnomocnik
  
 
 
 
66. 
agent
-
reprezentuje podmioty gospodarczy przed organami celnymi i podatkowymi
  
 
 
 
67. 
agent
-
ubezpieczeniowy prowadzi działalność zawartą z zakładem ubezpieczeń
  
 
 
 
68. 
agent
-
wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych
  
 
 
 
69. 
agent
-
wpisany do Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  
 
 
 
70. 
agent
-
wystawia polisy ubezpieczeniowe.
  
 
 
 
71. 
agent
-
wywiadowca gospodarczy
  
 
 
 
72. 
agent
-
zajmuje się działalnością szpiegowską na zlecenie instytucji
  
 
 
 
73. 
agent
-
… NKWD, Bierut pierwszy przywódca Polski Ludowej
  
 
 
 
74. 
agent
-
bywa tajny
  
 
 
 
75. 
agent
-
członek wywiadu
  
 
 
 
76. 
agent
-
depcze po piętach
  
 
 
 
77. 
agent
-
detektyw
  
 
 
 
78. 
agent
-
donosiciel
  
 
 
 
79. 
agent
-
donosiciel w służbie
  
 
 
 
80. 
agent
-
dopuszcza się prowokacji
  
 
 
 
81. 
agent
-
dostarcza wszelkie zdobyte informacje służbom specjalnym które go zwerbowały
  
 
 
 
82. 
agent
-
działa w siatce
  
 
 
 
83. 
agent
-
działa z czyjegoś upoważnienia
  
 
 
 
84. 
agent
-
Esbek
  
 
 
 
85. 
agent
-
funkcjonariusz służb policyjnych
  
 
 
 
86. 
agent
-
funkcjonariusz służby śledczej
  
 
 
 
87. 
agent
-
gumowe ucho
  
 
 
 
88. 
agent
-
informator tajny
  
 
 
 
89. 
agent
-
inwigilator
  
 
 
 
90. 
agent
-
konfident, donosiciel, informator, kolaborant
  
 
 
 
91. 
agent
-
kret podstępnie ulokowany przez konkurencję
  
 
 
 
92. 
agent
-
najsłynniejszy ma numer 007
  
 
 
 
93. 
agent
-
niejeden w FBI
  
 
 
 
94. 
agent
-
Osobowe Źródło Informacji: OZI
  
 
 
 
95. 
agent
-
pełnomocnik
  
 
 
 
96. 
agent
-
pod przykrywką
  
 
 
 
97. 
agent
-
polismen
  
 
 
 
98. 
agent
-
pospolicie; wtyczka, wtyka, kabel, kapuś
  
 
 
 
99. 
agent
-
pracował w SB
  
 
 
 
100. 
agent
-
pracownik bezpieki
  
 
 
 
101. 
agent
-
pracownik FBI
  
 
 
 
102. 
agent
-
pracownik kontrwywiadu
  
 
 
 
103. 
agent
-
pracownik obcego wywiadu
  
 
 
 
104. 
agent
-
pracownik służb specjalnych
  
 
 
 
105. 
agent
-
pracownik UB
  
 
 
 
106. 
agent
-
pracownik wywiadu
  
 
 
 
107. 
agent
-
prokurent
  
 
 
 
108. 
agent
-
reprezentant
  
 
 
 
109. 
agent
-
rezydent służb bezpieczeństwa
  
 
 
 
110. 
agent
-
skryty człowiek
  
 
 
 
111. 
agent
-
słynny Olin
  
 
 
 
112. 
agent
-
sporządza tajne raporty
  
 
 
 
113. 
agent
-
superszpieg, superagent, wywiadowca, detektyw
  
 
 
 
114. 
agent
-
szpicel
  
 
 
 
115. 
agent
-
szpieg
  
 
 
 
116. 
agent
-
szpieg osadzony w organizacji przestępczej
  
 
 
 
117. 
agent
-
świadczy tajne usługi obcemu wywiadowi
  
 
 
 
118. 
agent
-
tajniak
  
 
 
 
119. 
agent
-
tajniak, ogon, prowokator, szpicel
  
 
 
 
120. 
agent
-
tajniak, wywiadowca
  
 
 
 
121. 
agent
-
tajnie nadzorujący coś
  
 
 
 
122. 
agent
-
tajny as
  
 
 
 
123. 
agent
-
tajny funkcjonariusz policyjny
  
 
 
 
124. 
agent
-
tajny pracownik obcego wywiadu
  
 
 
 
125. 
agent
-
tajny pracownik policji
  
 
 
 
126. 
agent
-
tajny pracownik służb specjalnych
  
 
 
 
127. 
agent
-
tajny współpracownik
  
 
 
 
128. 
agent
-
tajny wywiadowca
  
 
 
 
129. 
agent
-
Tomek lub Bond
  
 
 
 
130. 
agent
-
Ubek
  
 
 
 
131. 
agent
-
ubezpieczeniowy
  
 
 
 
132. 
agent
-
w służbie CBA
  
 
 
 
133. 
agent
-
w służbie FBI
  
 
 
 
134. 
agent
-
w wywiadzie
  
 
 
 
135. 
agent
-
werbowany do tajnych służb
  
 
 
 
136. 
agent
-
współpracuje w sposób tajny i świadomy ze służbami specjalnymi MO udzielając informacji
  
 
 
 
137. 
agent
-
współpracuje z obcym wywiadem
  
 
 
 
138. 
agent
-
wtyka przeciwnika
  
 
 
 
139. 
agent
-
z siatki przenika w szeregi przeciwnika
  
 
 
 
140. 
agent
-
zajmuje się wykradaniem tajemnic
  
 
 
 
141. 
agent
-
as
  
 
 
 
142. 
agent
-
bezpieczniak, dywersant, szpieg
  
 
 
 
143. 
agent
-
cichociemny
  
 
 
 
144. 
agent
-
dwa w jednym: wtyczka i kabel
  
 
 
 
145. 
agent
-
dywersant
  
 
 
 
146. 
agent
-
element siatki
  
 
 
 
147. 
agent
-
funkcjonariusz policji tajnej
  
 
 
 
148. 
agent
-
generalny z prawem wyłączności posługuje się suhagentami działającymi lokalnie
  
 
 
 
149. 
agent
-
infiltrant
  
 
 
 
150. 
agent
-
kierujący siatką wywiadowczą
  
 
 
 
151. 
agent
-
kolaborant
  
 
 
 
152. 
agent
-
kolega szpiega
  
 
 
 
153. 
agent
-
konfident
  
 
 
 
154. 
agent
-
kontakt wywiadowczy
  
 
 
 
155. 
agent
-
kontrwywiadowca
  
 
 
 
156. 
agent
-
kret, dywersjant, szpieg
  
 
 
 
157. 
agent
-
łącznik
  
 
 
 
158. 
agent
-
ma kontakt z wtyczką
  
 
 
 
159. 
agent
-
ma kontakty z osobami mającymi dostęp do ważnych informacji o charakterze szpiegowskim
  
 
 
 
160. 
agent
-
namówiony na wywiad
  
 
 
 
161. 
agent
-
nie każdy podobny do Bonda
  
 
 
 
162. 
agent
-
niejeden w siatce
  
 
 
 
163. 
agent
-
obcego wywiadu
  
 
 
 
164. 
agent
-
obywatel państwa, którego tajemnice wykradają, zwerbowani przez obcy wywiad
  
 
 
 
165. 
agent
-
penetrant obcego wywiadu
  
 
 
 
166. 
agent
-
podejmuje działania mające na celu osiągnięcia zamierzonego celu przez wywiad
  
 
 
 
167. 
agent
-
podwójny …
  
 
 
 
168. 
agent
-
przechwytuje doniesienia obcego wywiadu
  
 
 
 
169. 
agent
-
rezydent kierujący siatką wywiadowczą
  
 
 
 
170. 
agent
-
rezydent wywiadu
  
 
 
 
171. 
agent
-
spiskujący przeciwko państwu, w którym mieszka
  
 
 
 
172. 
agent
-
sprytnie przenika i podpatruje przeciwnika.
  
 
 
 
173. 
agent
-
super szpieg
  
 
 
 
174. 
agent
-
superszpieg
  
 
 
 
175. 
agent
-
szpieg o niecodziennych umiejętnościach i kwalifikacjach
  
 
 
 
176. 
agent
-
szpieg obcego wywiadu
  
 
 
 
177. 
agent
-
tajny informator
  
 
 
 
178. 
agent
-
tajny współpracownik obcego wywiadu
  
 
 
 
179. 
agent
-
tajny współpracownik obcych służb wywiadowczych
  
 
 
 
180. 
agent
-
wpływu - działa na terenie suwerennego państwa, na rzecz interesów obcego mocarstwa
  
 
 
 
181. 
agent
-
współpracownik wywiadu obcego państwa
  
 
 
 
182. 
agent
-
wtyczka
  
 
 
 
183. 
agent
-
wysłannik obcego wywiadu
  
 
 
 
184. 
agent
-
wywiadowca
  
 
 
 
185. 
agent
-
wywiadu
  
 
 
 
186. 
agent
-
zajmuje się działalnością szpiegowską
  
 
 
 
187. 
agent
-
zajmuje się działalnością szpiegowską na zlecenie organizacji
  
 
 
 
188. 
agent
-
zdradziecki kret
  
 
 
 
189. 
agent
-
zwerbowany przez służby specjalne swojego lub obcego państwa ze względu na jego wiedzę
  
 
 
 
190. 
agent
-
zwykły bez prawa wyłączności, po awansie generalny
  
 
 
 
191. 
agent
-
artysta z niego korzysta
  
 
 
 
192. 
agent
-
dba o portfel artysty
  
 
 
 
193. 
agent
-
dbający o interesy twórców
  
 
 
 
194. 
agent
-
impresario
  
 
 
 
195. 
agent
-
kieruje sprawami kontraktowymi artystów
  
 
 
 
196. 
agent
-
krąży wokół gwiazdy
  
 
 
 
197. 
agent
-
manager artysty
  
 
 
 
198. 
agent
-
menedżer artysty
  
 
 
 
199. 
agent
-
organizuje występy estradowe
  
 
 
 
200. 
agent
-
prokurent artysty negocjujący z organizatorami imprez
  
 
 
 
201. 
agent
-
prokurent twórcy negocjujący z organizatorami imprez
  
 
 
 
202. 
agent
-
załatwia kontrakty artystom
  
 
 
 
203. 
agent
-
zatrudniony przez artystę, zajmuje się jego kontraktami
  
 
 
 
204. 
agent
-
żyje z gwiazd
  
 
 
 
205. 
agent
-
czynnik
  
 
 
 
206. 
agent
-
potocznie - mężczyzna o dowcipnym, ekstrawaganckim, lub niecodziennym sposobie bycia
  
 
 
 
207. 
agent
-
James Bond w służbie jej Królewskiej Mości
  
 
 
 
208. 
agent
-
dużo śledzi
  
 
 
 
209. 
agent
-
Ajent
  
 
 
 
210. 
agent
-
Celny, wywiadu albo ubezpieczeniowy
  
 
 
 
211. 
agent
-
… Hugo gra komputerowa: troll Hugo powstrzymuje organizację Spektrum przed dominacją
  
 
 
 
212. 
agent
-
Dba o interesy artysty
  
 
 
 
213. 
agent
-
… Hugo komputerowa gra akcji z 2005
  
 
 
 
214. 
agent
-
Denuncjant
  
 
 
 
215. 
agent
-
autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym
  
 
 
 
216. 
agent
-
Denuncjator
  
 
 
 
217. 
agent
-
program komputerowy wykorzystywany w programowaniu agentowym
  
 
 
 
218. 
agent
-
Firmy ubezpieczeniowej lub obcego wywiadu
  
 
 
 
219. 
agent
-
agencik, z przekąsem
  
 
 
 
220. 
agent
-
J-23 (film)
  
 
 
 
221. 
agent
-
w gwarze uczniowskiej: człowiek odważny, niekiedy bezczelny
  
 
 
 
222. 
agent
-
James Bond - … 007
  
 
 
 
223. 
agent
-
w gwarze uczniowskiej: człowiek śmieszny, płatający figle
  
 
 
 
224. 
agent
-
Kabel, donosiciel
  
 
 
 
225. 
agent
-
w gwarze uczniowskiej: każdy kolega, uczeń
  
 
 
 
226. 
agent
-
Kapusta
  
 
 
 
227. 
agent
-
w gwarze uczniowskiej: kombinator
  
 
 
 
228. 
agent
-
Kapuś
  
 
 
 
229. 
agent
-
w gwarze uczniowskiej: osoba dowcipna, wykazująca poczucie humoru
  
 
 
 
230. 
agent
-
Kret w firmie niecnie usadowiony przez konkurencję
  
 
 
 
231. 
agent
-
w terminologii naukowej - czynnik działający, sprawczy
  
 
 
 
232. 
agent
-
Manager np. aktora
  
 
 
 
233. 
agent
-
kieruje sprawami kontraktowymi sportowców
  
 
 
 
234. 
agent
-
Menedżer np. aktora
  
 
 
 
235. 
agent
-
organizuje imprezy sportowe
  
 
 
 
236. 
agent
-
Nieruchomości lub ubezpieczeniowy
  
 
 
 
237. 
agent
-
prokurent sportowca negocjujący z organizatorami imprez
  
 
 
 
238. 
agent
-
Obcego wywiadu lub firmy ubezpieczeniowej
  
 
 
 
239. 
agent
-
zajmuje się kontraktami mistrzów
  
 
 
 
240. 
agent
-
Olin słynny
  
 
 
 
241. 
agent
-
zatrudniony przez sportowca, zajmuje się jego kontraktami
  
 
 
 
242. 
agent
-
Pracownik CBA, FBI
  
 
 
 
243. 
agent
-
"… nr 1", film z Karolem Strasburgerem
  
 
 
 
244. 
agent
-
Pracownik FBI, CBA
  
 
 
 
245. 
agent
-
… 007, czyli James Bond
  
 
 
 
246. 
agent
-
Pracownik służb bezpieczeństwa
  
 
 
 
247. 
agent
-
007
  
 
 
 
248. 
agent
-
Przedstawiciel
  
 
 
 
249. 
agent
-
007 lub J-23
  
 
 
 
250. 
agent
-
Rezydent usadowiony w organizacji przestępczej
  
 
 
 
251. 
agent
-
Bond, James Bond
  
 
 
 
252. 
agent
-
Sabotażysta
  
 
 
 
253. 
agent
-
Brown razem ze Smithem i Jonesem torturował Morfeusza
  
 
 
 
254. 
agent
-
Ubezpieczeniowy lub nieruchomości
  
 
 
 
255. 
agent
-
Brown ścigał Trinity
  
 
 
 
256. 
agent
-
tajny pracownik policji lub służb specjalnych
  
 
 
 
257. 
agent
-
drugą edycję tego reality show w 2001wygrał późniejszy Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
  
 
 
 
258. 
agent
-
detektyw, tajny funkcjonariusz policji, wywiadowca
  
 
 
 
259. 
agent
-
filmowy James Bond
  
 
 
 
260. 
agent
-
tajny działa w siatce
  
 
 
 
261. 
agent
-
Hans Kloss czyli Stanisław Kolicki
  
 
 
 
262. 
agent
-
tajny zbiera informacje
  
 
 
 
263. 
agent
-
J-23
  
 
 
 
264. 
agent
-
J-23 i 007
  
 
 
 
265. 
agent
-
James Bond
  
 
 
 
266. 
agent
-
James Bond czyli … 007
  
 
 
 
267. 
agent
-
Jones próbował na dachu powstrzymać Neo
  
 
 
 
268. 
agent
-
Jones razem ze Smithem i Brownem torturował Morfeusza
  
 
 
 
269. 
agent
-
ma czarne prostokątne okulary przeciwsłoneczne
  
 
 
 
270. 
agent
-
ma słuchawkę w uchu, za jej pośrednictwem dostaje z centrali informacje o położeniu celów
  
 
 
 
271. 
agent
-
Matrix - fikcyjny program komputerowy, zwalczający włamujących się do Matriksa
  
 
 
 
272. 
agent
-
polski … 07
  
 
 
 
273. 
agent
-
polski … 07 to Borewicz
  
 
 
 
274. 
agent
-
poseł Bronisław Cieślak to filmowy …
  
 
 
 
275. 
agent
-
program reality show w polskiej telewizji TVN latach 2000-2002 prowadził Marcin Meller
  
 
 
 
276. 
agent
-
reality show telewizji TVN, trzy edycje, na licencji belgijskiego programu De Mol KRET
  
 
 
 
277. 
agent
-
Smith a właściwie jego setki kopii widowiskowo walczą z Neo
  
 
 
 
278. 
agent
-
Smith ostatecznie zostaje zniszczony przez Neo który poświęca swoje życie
  
 
 
 
279. 
agent
-
Smith staje się Wygnańcem, z umiejętnością samoreprodukcji
  
 
 
 
280. 
agent
-
Smith zabija Neo
  
 
 
 
281. 
agent
-
w Matrix ubrany: ciemnozielony garnitur białą koszulę wąski czarny krawat ze srebrną spinką
  
 
 
 
282. 
agent
-
w Matrix: jest mistrzem wschodnich sztuk walki, bardzo silny, nadludzko szybki
  
 
 
 
Zobacz wszystkie definicje
Zapisz się w historii świata :)
Dodaj swoją definicję
Powiedz agent:  


Odmiany: agentom, agentami, agentach, agenta, agentowi, agentem, agencie, agenci, agenty, agentów,

eSynonimy.pl - synonimy słowa agent Zobacz synonimy słowa agent

eOdmiany.pl Zobacz odmianę przez przypadki słowa agent

eSylaby.pl - sylaby słowa agent Zobacz podział na sylaby słowa agent

eHasla.pl - hasła krzyżówkowe słowa agent Zobacz hasła krzyżówkowe do słowa agent

eAnagramy.pl - anagramy i słowa z liter agent Zobacz anagramy i słowa z liter agent

Tłumaczenie wyrazu agent:

 angielski agent  niemiecki agent  czeski agent  ukraiński агент  rosyjski агент  szwedzki agent  francuski agent  hiszpański agente  włoski agente  holenderski agent  duński agent  estoński agent  łaciński agent  łotewski aģents  litewski agentas  afrykanerski agent  azerski agent  białoruski агент  bośniacki agent  chorwacki agent  filipiński ahente  fiński agentti  grecki πράκτορας  haitański ajan  węgierski ügynök  indonezyjski agen  maltański aġent  rumuński agent  serbski агент  słowacki agent  słoweński agent  suahili wakala  uzbecki agent
tłumaczenie użytkowników lub automatyczne


Cytaty ze słowem agent

Uzbrojeni agenci władz federalnych, oblegający leśną chatkę zwolennika supremacji białej rasy Randy Weavera, przez przypadek zastrzelili jego żonę i 14-letniego syna., źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: Idaho story, Gazeta Wyborcza, 1994-12-23

Europejscy agenci nieruchomości, którzy zachowywali dotąd zimną krew i nie ulegali modzie na Internet, zaczęli nagle podwajać liczbę ofert zamieszczanych w komputerowej sieci., źródło: NKJP: Kimberley A. Strassel: Pośrednicy nieruchomości w Internecie, Dodatek do Gazety Wyborczej, 1996-01-29

Akcja nie doszła do skutku dzięki agentowi policji, który przeniknął do bojówki. , źródło: NKJP: Powtórka z Monachium, Polityka, 2004

- Odyssey przeszarżował w negocjacjach i agenci zespołu zerwali rozmowy - opowiada współorganizator imprezy. , źródło: NKJP: Tomasz Ejtminowicz: U2 na wykałaczce, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza

Nazywam się Bond, James Bond - tak zwykł się przedstawiać najsłynniejszy agent wywiadu brytyjskiego, oznaczony numerem 007, bohater powieści Iana Fleminga i filmów spółki Harry Saltzman-Albert r. Broccoli [...]. , źródło: NKJP: Jacek Szczerba: Bond przybywa 14 sierpnia, Dodatek do Gazety Wyborczej, 1995-08-11

Ale coś trzeba robić, kiedy bomby wybuchają w spokojnych do niedawna miejscach. Od tego są tajni agenci, podsłuchy, szpiegowskie satelity, analitycy wywiadu, dyplomaci, policja. , źródło: NKJP: Jacek Żakowski: Nowa wojna trzydziestoletnia, Polityka, 2004-04-10

W połowie przyszłego roku osoby korzystające z usług agentów turystycznych będą miały prawo zażądać od nich dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wpłaconych przez siebie pieniędzy. , źródło: NKJP: (KAR): Wakacje z gwarancją, Dziennik Polski, 1998-07-07

[...] agenci i brokerzy mają prawo wykonywać swoją działalność, oczywiście pod pewnymi warunkami, na terenie całej Unii Europejskiej. , źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 13.03.2003

I dlatego kiedy przychodzi do mnie taka dziewczyna, nie obraź się, surowa, z ulicy prosto, to ja muszę w nią najpierw zainwestować. Rozumiesz – tak jak agent inwestuje w piosenkarkę, piosenkarza. , źródło: NKJP: Joanna Szymczyk: Ewa i złoty kot, 2004

W lipcu 1996 r. rosyjscy eksperci przybyli do Bratysławy, by szkolić agentów SIS. , źródło: NKJP: Niewidzialna ręka, Wprost, 1999

Czterech agentów w cywilu, w słynącej ze złej sławy dzielnicy Bronx, oddało 41 kul do imigranta., źródło: NKJP: Wielkie Jabłko, Dziennik Polski, 1999-06-18

Zalicza się tu także działalność agentów pośredniczących między sprzedającymi wyroby a kupującymi. , źródło: NKJP: Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dziennik Ustaw, 2004

[...] ale z was agenci, żeby sprawdzać, czy żaróweczka nie jest przepalona to kazaliście chłopakowi zegary rozkręcać, a nie lepiej było się zapytać, czy po przekręceniu kluczyków w pozycji zapłon świeci się check engine??? , źródło: Internet

Francuz Nicolas Anelka będzie w przyszłym sezonie grał w Realu Madryt - poinformował agent piłkarza Marc Roger. , źródło: NKJP: (PAP): Anelka w Realu Madryt, Dziennik Polski, 1999-08-03

Ten mały bąbel to jest jeszcze za mały na jakieś znajomości. Wiem tylko, że z niego to będzie niezły agent!, źródło: Internet


Zapis słowa agent w języku migowym

 wikipedia

zapis słowa agent w języku migowym. Litera 'a'zapis słowa agent w języku migowym. Litera 'g'zapis słowa agent w języku migowym. Litera 'e'zapis słowa agent w języku migowym. Litera 'n'zapis słowa agent w języku migowym. Litera 't'


                                              

Zapis słowa agent w alfabecie Braille'a

 

zapis słowa agent w języku Braille`a. Litera a zapis słowa agent w języku Braillea. Litera g zapis słowa agent w języku Braillea. Litera e zapis słowa agent w języku Braillea. Litera n zapis słowa agent w języku Braillea. Litera t

Zapis słowa agent od tyłu


tnega


Inne słowa na literę a

Zobacz wszystkie słowa na literę a.


Inne słowa alfabetycznie

A B C Ć D E F G H  I  J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

pl

Trudne słowo
spuneryzm
mimowolne przestawienie głoski lub głosek w wyrazie, dające często efekt komiczny
eDefinicje.pl ©2020

Kontakt  ·  Polityka prywatności  ·  Regulamin/Warunki korzystania