Co to jest garmażerka?

Czym jest garmażerka? Co znaczy garmażerka?


garmażerka


specjalistka w przygotowywaniu potraw dla garmażerii

Wyraz garmażerka posiada 129 definicji:

1. 
garmażerka
-
dział restauracyjny
  
 
 
 
2. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
3. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący przystawki rybne
  
 
 
 
4. 
garmażerka
-
dział gastronomii
  
 
 
 
5. 
garmażerka
-
dział gastronomii serwujący gotowe potrawy
  
 
 
 
6. 
garmażerka
-
dział przemysłu spożywczego
  
 
 
 
7. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący potrawy spożywcze
  
 
 
 
8. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący przystawki mięsne
  
 
 
 
9. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
10. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący przystawki
  
 
 
 
11. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący zimne potrawy
  
 
 
 
12. 
garmażerka
-
dział restauracyjny produkujący zimne przystawki
  
 
 
 
13. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący bigos
  
 
 
 
14. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący flaki
  
 
 
 
15. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący gotowe dania i potrawy
  
 
 
 
16. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący gotowe potrawy
  
 
 
 
17. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący potrawy spożywcze
  
 
 
 
18. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
19. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
20. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący przystawki
  
 
 
 
21. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący przystawki mięsne
  
 
 
 
22. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący przystawki rybne
  
 
 
 
23. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący zimne potrawy
  
 
 
 
24. 
garmażerka
-
dział sklepowy serwujący zimne przystawki
  
 
 
 
25. 
garmażerka
-
gastronomia
  
 
 
 
26. 
garmażerka
-
gastronomia jarska
  
 
 
 
27. 
garmażerka
-
gastronomia mięsna
  
 
 
 
28. 
garmażerka
-
gastronomia rybna
  
 
 
 
29. 
garmażerka
-
gastronomia wędliniarska
  
 
 
 
30. 
garmażerka
-
gotowe dania
  
 
 
 
31. 
garmażerka
-
gotowe dania i potrawy
  
 
 
 
32. 
garmażerka
-
gotowe potrawy
  
 
 
 
33. 
garmażerka
-
gotowe potrawy, zwykle mrożone
  
 
 
 
34. 
garmażerka
-
handluje gotowymi daniami i potrawami
  
 
 
 
35. 
garmażerka
-
kobieta garmażer
  
 
 
 
36. 
garmażerka
-
pierwotnie spiżarka
  
 
 
 
37. 
garmażerka
-
potrawy jarskie
  
 
 
 
38. 
garmażerka
-
potrawy jarskie w galarecie
  
 
 
 
39. 
garmażerka
-
potrawy mięsne
  
 
 
 
40. 
garmażerka
-
potrawy mięsne w galarecie
  
 
 
 
41. 
garmażerka
-
potrawy rybne
  
 
 
 
42. 
garmażerka
-
potrawy rybne w galarecie
  
 
 
 
43. 
garmażerka
-
potrawy spożywcze
  
 
 
 
44. 
garmażerka
-
potrawy w galarecie
  
 
 
 
45. 
garmażerka
-
półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
46. 
garmażerka
-
półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
47. 
garmażerka
-
produkcja dań gastronomicznych
  
 
 
 
48. 
garmażerka
-
produkuje dania gastronomiczne
  
 
 
 
49. 
garmażerka
-
produkuje potrawy
  
 
 
 
50. 
garmażerka
-
przyrządza półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
51. 
garmażerka
-
przyrządza produkty spożywcze
  
 
 
 
52. 
garmażerka
-
przyrządza wyroby garmażeryjne
  
 
 
 
53. 
garmażerka
-
przyrządzanie wyrobów garmażeryjnych
  
 
 
 
54. 
garmażerka
-
przystawki
  
 
 
 
55. 
garmażerka
-
przystawki mięsne
  
 
 
 
56. 
garmażerka
-
przystawki rybne
  
 
 
 
57. 
garmażerka
-
serwuje bigos
  
 
 
 
58. 
garmażerka
-
serwuje flaki
  
 
 
 
59. 
garmażerka
-
serwuje gotowe dania
  
 
 
 
60. 
garmażerka
-
serwuje gotowe dania i potrawy
  
 
 
 
61. 
garmażerka
-
serwuje gotowe potrawy
  
 
 
 
62. 
garmażerka
-
serwuje potrawy jarskie
  
 
 
 
63. 
garmażerka
-
serwuje potrawy mięsne
  
 
 
 
64. 
garmażerka
-
serwuje potrawy mięsne w galarecie
  
 
 
 
65. 
garmażerka
-
serwuje potrawy rybne
  
 
 
 
66. 
garmażerka
-
serwuje potrawy rybne w galarecie
  
 
 
 
67. 
garmażerka
-
serwuje potrawy spożywcze
  
 
 
 
68. 
garmażerka
-
serwuje potrawy w galarecie
  
 
 
 
69. 
garmażerka
-
serwuje półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
70. 
garmażerka
-
serwuje półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
71. 
garmażerka
-
serwuje przystawki
  
 
 
 
72. 
garmażerka
-
serwuje przystawki mięsne
  
 
 
 
73. 
garmażerka
-
serwuje przystawki rybne
  
 
 
 
74. 
garmażerka
-
serwuje sałatki
  
 
 
 
75. 
garmażerka
-
serwuje surówki i sałatki
  
 
 
 
76. 
garmażerka
-
serwuje zimne potrawy
  
 
 
 
77. 
garmażerka
-
serwuje zimne przystawki
  
 
 
 
78. 
garmażerka
-
sklep gastronomiczny
  
 
 
 
79. 
garmażerka
-
sklep gastronomiczny serwujący potrawy w galarecie
  
 
 
 
80. 
garmażerka
-
sklep gastronomii
  
 
 
 
81. 
garmażerka
-
sklep gastronomii serwujący gotowe potrawy
  
 
 
 
82. 
garmażerka
-
sklep serwujący bigos
  
 
 
 
83. 
garmażerka
-
sklep serwujący flaki
  
 
 
 
84. 
garmażerka
-
sklep serwujący gotowe dania i potrawy
  
 
 
 
85. 
garmażerka
-
sklep serwujący gotowe potrawy
  
 
 
 
86. 
garmażerka
-
sklep serwujący potrawy spożywcze
  
 
 
 
87. 
garmażerka
-
sklep serwujący półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
88. 
garmażerka
-
sklep serwujący półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
89. 
garmażerka
-
sklep serwujący przystawki
  
 
 
 
90. 
garmażerka
-
sklep serwujący przystawki mięsne
  
 
 
 
91. 
garmażerka
-
sklep serwujący przystawki rybne
  
 
 
 
92. 
garmażerka
-
sklep serwujący zimne potrawy
  
 
 
 
93. 
garmażerka
-
sklep serwujący zimne przystawki
  
 
 
 
94. 
garmażerka
-
sklep sprzedający gotowe potrawy
  
 
 
 
95. 
garmażerka
-
sklep sprzedający półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
96. 
garmażerka
-
sprzedaje półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
97. 
garmażerka
-
sprzedaje produkty spożywcze
  
 
 
 
98. 
garmażerka
-
sprzedaje surówki i sałatki
  
 
 
 
99. 
garmażerka
-
stoisko gastronomiczne
  
 
 
 
100. 
garmażerka
-
wyroby garmażeryjne
  
 
 
 
101. 
garmażerka
-
z kącikiem konsumpcyjnym ze stolikami
  
 
 
 
102. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący gotowe potrawy
  
 
 
 
103. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy jarskie
  
 
 
 
104. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy mięsne
  
 
 
 
105. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy mięsne w galarecie
  
 
 
 
106. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy rybne
  
 
 
 
107. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy rybne w galarecie
  
 
 
 
108. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący potrawy w galarecie
  
 
 
 
109. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący półgotowe potrawy
  
 
 
 
110. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący przekąski
  
 
 
 
111. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący przystawki
  
 
 
 
112. 
garmażerka
-
zakład gastronomiczny przygotowujący zimne zakąski
  
 
 
 
113. 
garmażerka
-
zakład produkujący gotowe potrawy
  
 
 
 
114. 
garmażerka
-
zakład produkujący półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
115. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny
  
 
 
 
116. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący potrawy spożywcze
  
 
 
 
117. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
118. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący półfabrykaty spożywcze lub potrawy
  
 
 
 
119. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący przystawki
  
 
 
 
120. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący przystawki mięsne
  
 
 
 
121. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący przystawki rybne
  
 
 
 
122. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący zimne potrawy
  
 
 
 
123. 
garmażerka
-
zakład restauracyjny produkujący zimne przystawki
  
 
 
 
124. 
garmażerka
-
zimne potrawy
  
 
 
 
125. 
garmażerka
-
zimne przystawki
  
 
 
 
126. 
garmażerka
-
Półfabrykatu spożywcze lub gotowe potrawy
  
 
 
 
127. 
garmażerka
-
Stoisko sklepowe z gotowymi daniami, przystawkami i sałatkami
  
 
 
 
128. 
garmażerka
-
Zakład, w którym produkuje się półfabrykaty spożywcze
  
 
 
 
129. 
garmażerka
-
specjalistka w przygotowywaniu potraw dla garmażerii
  
 
 
 
Zobacz wszystkie definicje
Zapisz się w historii świata :)

garmażerka
*
Podaj imię
*
Podaj definicję
Podaj poprawny adres email

* pola obowiązkowe.
Twoje imię/nick jako autora wyświetlone będzie przy definicji.

Ten formularz chroniony jest przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług.


Powiedz garmażerka:
Odmiany: garmażerek, garmażerkom, garmażerkami, garmażerkach, garmażerko, garmażerki, garmażerce, garmażerkę, garmażerką,

Zobacz podział na sylaby słowa garmażerka

Tłumaczenie wyrazu garmażerka:

 angielski ready-made food  niemiecki Fertiggerichte  szwedzki färdigmat  francuski plats cuisinés  hiszpański comida preparada  włoski cibo pronto  holenderski kant en klaar voedsel  duński færdigretter  estoński valmistoidud  łaciński ready-made food  łotewski gatavs ēdiens  litewski paruoštas maistas  afrykanerski klaargemaakte kos  białoruski гатовыя прадукты харчавання  filipiński handa na pagkain  fiński valmisruoka  grecki έτοιμα φαγητά  haitański Manje ki pare pou fè  indonezyjski makanan jadi  kazachski дайын тағам  macedoński готова храна  maltański ikel lest  norweski ferdigmat  perski غذای آماده  portugalski comida pronta  rumuński produse alimentare gata preparate  słowacki hotové jedlo  suahili chakula kilichopangwa tayari  tamilski ஆயத்த உணவு
tłumaczenie użytkowników lub automatyczne

Zapis słowa garmażerka w języku migowym

 

Zapis słowa garmażerka w alfabecie Morse'a

 

                                                                                                    

Zapis słowa garmażerka w alfabecie Braille'a

 

Zapis słowa garmażerka w alfabecie fonetycznym NATO (ICAO)

 

Golf Alpha Romeo Mike Alpha Zulu Echo Romeo Kilo Alpha

Zapis słowa garmażerka od tyłu


akreżamrag

Zapis słowa garmażerka w języku klingońskim (Star Trek)

 

garmazerka

Zapis słowa garmażerka w języku aurebesh (Star Wars)

 

garmazerka

Zapis słowa garmażerka w piśmie runicznym

 

garmazerkaPopularność wyrazu garmażerka

mała

Inne słowa na literę g

granda , granula , gołogęby , Grottgerowy , gauczo , Guangdong , Grecja , grubopienny , Gargaś , góralsko-angielski , gąsieniczy , genre , Gwiazda , Gajewniki , Garniak , Gajda , Gwiazdka , giroskopowy , gibon , gruszowy ,

Zobacz wszystkie słowa na literę g.


Inne słowa alfabetycznie

A B C Ć D E F G H  I  J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Trudne słowo

incest

w hodowli zwierząt: kojarzenie do rozrodu zwierząt spokrewnionych
eDefinicje.pl ©2020

Kontakt  ·  Polityka prywatności  ·  Regulamin/Warunki korzystania