Co to jest PAN?

Czym jest PAN? Co znaczy PAN?


PAN


dżentelmen, jegomość, facet, facio, faciu, chłop, osobnik

Wyraz PAN posiada 879 definicji:

1. 
PAN
-
koźlonogi i rogaty bóg
  
 
 
 
2. 
PAN
-
opiekun pasterzy i ich stad
  
 
 
 
3. 
PAN
-
bożek z fletnią
  
 
 
 
4. 
PAN
-
najbliższym Saturnowi ze znanych jego księżyców
  
 
 
 
5. 
PAN
-
identyfikowany po cholewach
  
 
 
 
6. 
PAN
-
utożsamiany z rzymskim bożkiem Faunem
  
 
 
 
7. 
PAN
-
jego instrumentem był flet o nazwie syringa
  
 
 
 
8. 
PAN
-
bywa całą gębą
  
 
 
 
9. 
PAN
-
aga, tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich
  
 
 
 
10. 
PAN
-
"… Geldhab" (1818) Fredry
  
 
 
 
11. 
PAN
-
wielmożny na kopercie
  
 
 
 
12. 
PAN
-
choć kazał, musiał sam
  
 
 
 
13. 
PAN
-
… Tadeusz i … Twardowski
  
 
 
 
14. 
PAN
-
młody, feudalny, elegancki
  
 
 
 
15. 
PAN
-
bogacz, władca
  
 
 
 
16. 
PAN
-
w Indiach - sahib
  
 
 
 
17. 
PAN
-
tuczy okiem
  
 
 
 
18. 
PAN
-
poznawany po cholewach
  
 
 
 
19. 
PAN
-
Ku, (Ban Gu), 32-92, historyk chiński autor dzieła o dynastii Zachodniej Han, brat Ban Zhao
  
 
 
 
20. 
PAN
-
Czao, (Ban Zhao), 50-120, pisarka chińska siostra Ban Gu, dokończyła dzieło brata
  
 
 
 
21. 
PAN
-
wynalazca syringi
  
 
 
 
22. 
PAN
-
forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny
  
 
 
 
23. 
PAN
-
może być młody
  
 
 
 
24. 
PAN
-
wielmożny
  
 
 
 
25. 
PAN
-
można być za … brat
  
 
 
 
26. 
PAN
-
ten, kto ma władzę nad kimś albo nad czymś
  
 
 
 
27. 
PAN
-
miłościwy, najjaśniejszy
  
 
 
 
28. 
PAN
-
może być sytuacji, położenia
  
 
 
 
29. 
PAN
-
życia i śmierci
  
 
 
 
30. 
PAN
-
mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, utrzymujący ją
  
 
 
 
31. 
PAN
-
dla służby, chlebodawca, gospodarz
  
 
 
 
32. 
PAN
-
… domu
  
 
 
 
33. 
PAN
-
jaki …, taki kram
  
 
 
 
34. 
PAN
-
… każe, sługa musi
  
 
 
 
35. 
PAN
-
szkolny nauczyciel
  
 
 
 
36. 
PAN
-
… Bóg
  
 
 
 
37. 
PAN
-
… Jezus, Chrystus
  
 
 
 
38. 
PAN
-
Człowiek strzela, … Bóg kule nosi
  
 
 
 
39. 
PAN
-
Kto rano wstaje, temu … Bóg daje
  
 
 
 
40. 
PAN
-
… Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
  
 
 
 
41. 
PAN
-
Strzeżonego … Bóg strzeże
  
 
 
 
42. 
PAN
-
nauczyciel dla dzieci
  
 
 
 
43. 
PAN
-
"… Cogito"herbata
  
 
 
 
44. 
PAN
-
Piotruś, Kleks i Samochodzik
  
 
 
 
45. 
PAN
-
właściciel psa
  
 
 
 
46. 
PAN
-
dżentelmen, jegomość, facet, facio, faciu, chłop, osobnik
  
 
 
 
47. 
PAN
-
gość, gościu, gostek, indywiduum, panek, paniczyk
  
 
 
 
48. 
PAN
-
rodzimy "mister"
  
 
 
 
49. 
PAN
-
najjaśniejszy w koronie
  
 
 
 
50. 
PAN
-
koźlonogi bóg pasterzy
  
 
 
 
51. 
PAN
-
mężczyzna, człowiek płci męskiej
  
 
 
 
52. 
PAN
-
władca dla poddanego lub niewolnika
  
 
 
 
53. 
PAN
-
władca czegoś
  
 
 
 
54. 
PAN
-
Asan
  
 
 
 
55. 
PAN
-
Bogaty szlachcic
  
 
 
 
56. 
PAN
-
Bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra (grecki)
  
 
 
 
57. 
PAN
-
Dżentelmen
  
 
 
 
58. 
PAN
-
Grecki bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra
  
 
 
 
59. 
PAN
-
Instytucja naukowa, najwyższa w Polsce
  
 
 
 
60. 
PAN
-
Jegomość
  
 
 
 
61. 
PAN
-
Kazał …, musiał sam
  
 
 
 
62. 
PAN
-
Magnat
  
 
 
 
63. 
PAN
-
Mężczyzna
  
 
 
 
64. 
PAN
-
Mister swojski
  
 
 
 
65. 
PAN
-
Możnowładca
  
 
 
 
66. 
PAN
-
Nie pani
  
 
 
 
67. 
PAN
-
Obok pani
  
 
 
 
68. 
PAN
-
Oligarcha
  
 
 
 
69. 
PAN
-
Panisko
  
 
 
 
70. 
PAN
-
Połączony smyczą z psem
  
 
 
 
71. 
PAN
-
Poznać go po cholewach
  
 
 
 
72. 
PAN
-
Przy pani
  
 
 
 
73. 
PAN
-
Suweren
  
 
 
 
74. 
PAN
-
Sytuacji
  
 
 
 
75. 
PAN
-
Tytuł grzecznościowy
  
 
 
 
76. 
PAN
-
Wielmoża
  
 
 
 
77. 
PAN
-
Władca
  
 
 
 
78. 
PAN
-
Władyka
  
 
 
 
79. 
PAN
-
Włodarz
  
 
 
 
80. 
PAN
-
Z fletnią
  
 
 
 
81. 
PAN
-
z panią
  
 
 
 
82. 
PAN
-
"Panie Waldku, … się nie boi"
  
 
 
 
83. 
PAN
-
"… Graba" Elizy Orzeszkowej
  
 
 
 
84. 
PAN
-
"… Jowialski" Fredry
  
 
 
 
85. 
PAN
-
"… Tadeusz"
  
 
 
 
86. 
PAN
-
"Piotruś …"
  
 
 
 
87. 
PAN
-
bogacz, możnowładca
  
 
 
 
88. 
PAN
-
Tadeusz lub Wołodyjowski
  
 
 
 
89. 
PAN
-
bóg lasów, trzód i pasterzy
  
 
 
 
90. 
PAN
-
syn Hermesa
  
 
 
 
91. 
PAN
-
syn Kalisto o Hermesa
  
 
 
 
92. 
PAN
-
koźlonogi i rogaty bóg
  
 
 
 
93. 
PAN
-
opiekun pasterzy i ich stad
  
 
 
 
94. 
PAN
-
bożek z fletnią
  
 
 
 
95. 
PAN
-
najbliższym Saturnowi ze znanych jego księżyców
  
 
 
 
96. 
PAN
-
identyfikowany po cholewach
  
 
 
 
97. 
PAN
-
utożsamiany z rzymskim bożkiem Faunem
  
 
 
 
98. 
PAN
-
jego instrumentem był flet o nazwie syringa
  
 
 
 
99. 
PAN
-
bywa całą gębą
  
 
 
 
100. 
PAN
-
aga, tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich
  
 
 
 
101. 
PAN
-
"… Geldhab" (1818) Fredry
  
 
 
 
102. 
PAN
-
wielmożny na kopercie
  
 
 
 
103. 
PAN
-
choć kazał, musiał sam
  
 
 
 
104. 
PAN
-
… Tadeusz i … Twardowski
  
 
 
 
105. 
PAN
-
młody, feudalny, elegancki
  
 
 
 
106. 
PAN
-
najbliższym Saturnowi ze znanych jego księżyców
  
 
 
 
107. 
PAN
-
bogacz, władca
  
 
 
 
108. 
PAN
-
… Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
  
 
 
 
109. 
PAN
-
w Indiach - sahib
  
 
 
 
110. 
PAN
-
… każe, sługa musi
  
 
 
 
111. 
PAN
-
tuczy okiem
  
 
 
 
112. 
PAN
-
bywa całą gębą
  
 
 
 
113. 
PAN
-
poznawany po cholewach
  
 
 
 
114. 
PAN
-
choć kazał, musiał sam
  
 
 
 
115. 
PAN
-
Ku, (Ban Gu), 32-92, historyk chiński autor dzieła o dynastii Zachodniej Han, brat Ban Zhao
  
 
 
 
116. 
PAN
-
Człowiek strzela, … Bóg kule nosi
  
 
 
 
117. 
PAN
-
Czao, (Ban Zhao), 50-120, pisarka chińska siostra Ban Gu, dokończyła dzieło brata
  
 
 
 
118. 
PAN
-
dlaczego … Bóg najpierw stworzył mężczyznę: bo musiał zacząć od zera
  
 
 
 
119. 
PAN
-
wynalazca syringi
  
 
 
 
120. 
PAN
-
jaki …, taki kram
  
 
 
 
121. 
PAN
-
forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny
  
 
 
 
122. 
PAN
-
Kto rano wstaje, temu … Bóg daje
  
 
 
 
123. 
PAN
-
może być młody
  
 
 
 
124. 
PAN
-
może być sytuacji, położenia
  
 
 
 
125. 
PAN
-
wielmożny
  
 
 
 
126. 
PAN
-
można być za … brat
  
 
 
 
127. 
PAN
-
  
 
 
 
128. 
PAN
-
poznawany po cholewach
  
 
 
 
129. 
PAN
-
ten, kto ma władzę nad kimś albo nad czymś
  
 
 
 
130. 
PAN
-
Strzeżonego … Bóg strzeże
  
 
 
 
131. 
PAN
-
miłościwy, najjaśniejszy
  
 
 
 
132. 
PAN
-
tuczy okiem
  
 
 
 
133. 
PAN
-
może być sytuacji, położenia
  
 
 
 
134. 
PAN
-
bogacz, władca
  
 
 
 
135. 
PAN
-
życia i śmierci
  
 
 
 
136. 
PAN
-
instytucja naukowa, najwyższa w Polsce
  
 
 
 
137. 
PAN
-
mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, utrzymujący ją
  
 
 
 
138. 
PAN
-
szkolny nauczyciel
  
 
 
 
139. 
PAN
-
dla służby, chlebodawca, gospodarz
  
 
 
 
140. 
PAN
-
w szkole: wykładowca, wychowawca
  
 
 
 
141. 
PAN
-
… domu
  
 
 
 
142. 
PAN
-
życia i śmierci
  
 
 
 
143. 
PAN
-
jaki …, taki kram
  
 
 
 
144. 
PAN
-
"… Cogito" Herberta
  
 
 
 
145. 
PAN
-
… każe, sługa musi
  
 
 
 
146. 
PAN
-
"… Drops i jego trupa"
  
 
 
 
147. 
PAN
-
szkolny nauczyciel
  
 
 
 
148. 
PAN
-
"… Geldhab" (1818) Fredry
  
 
 
 
149. 
PAN
-
… Bóg
  
 
 
 
150. 
PAN
-
"… Graba" Elizy Orzeszkowej
  
 
 
 
151. 
PAN
-
… Jezus, Chrystus
  
 
 
 
152. 
PAN
-
"… Jowialski" Fredry
  
 
 
 
153. 
PAN
-
Człowiek strzela, … Bóg kule nosi
  
 
 
 
154. 
PAN
-
"… Tadeusz"
  
 
 
 
155. 
PAN
-
Kto rano wstaje, temu … Bóg daje
  
 
 
 
156. 
PAN
-
"… Wołodyjowski"
  
 
 
 
157. 
PAN
-
… Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
  
 
 
 
158. 
PAN
-
"Piotruś …"
  
 
 
 
159. 
PAN
-
Strzeżonego … Bóg strzeże
  
 
 
 
160. 
PAN
-
… Tadeusz i … Twardowski
  
 
 
 
161. 
PAN
-
nauczyciel dla dzieci
  
 
 
 
162. 
PAN
-
Czao, chińska pisarka, 50-120
  
 
 
 
163. 
PAN
-
"… Cogito"herbata
  
 
 
 
164. 
PAN
-
forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny
  
 
 
 
165. 
PAN
-
Piotruś, Kleks i Samochodzik
  
 
 
 
166. 
PAN
-
gość
  
 
 
 
167. 
PAN
-
właściciel psa
  
 
 
 
168. 
PAN
-
jegomość
  
 
 
 
169. 
PAN
-
dżentelmen, jegomość, facet, facio, faciu, chłop, osobnik
  
 
 
 
170. 
PAN
-
mężczyzna
  
 
 
 
171. 
PAN
-
gość, gościu, gostek, indywiduum, panek, paniczyk
  
 
 
 
172. 
PAN
-
nie pani
  
 
 
 
173. 
PAN
-
rodzimy "mister"
  
 
 
 
174. 
PAN
-
obok pani
  
 
 
 
175. 
PAN
-
najjaśniejszy w koronie
  
 
 
 
176. 
PAN
-
panisko
  
 
 
 
177. 
PAN
-
koźlonogi bóg pasterzy
  
 
 
 
178. 
PAN
-
Piotruś, Kleks i Samochodzik
  
 
 
 
179. 
PAN
-
władca czegoś
  
 
 
 
180. 
PAN
-
płeć brzydka, on, gorsza połowa
  
 
 
 
181. 
PAN
-
przy pani
  
 
 
 
182. 
PAN
-
Tadeusz lub Wołodyjowski
  
 
 
 
183. 
PAN
-
z panią
  
 
 
 
184. 
PAN
-
chlebodawca
  
 
 
 
185. 
PAN
-
dla służącego: pracodawca
  
 
 
 
186. 
PAN
-
"Panie Waldku, … się nie boi"
  
 
 
 
187. 
PAN
-
jego instrumentem był flet o nazwie syringa
  
 
 
 
188. 
PAN
-
arkadyjski bóg pasterzy, syn Hermesa i nimfy
  
 
 
 
189. 
PAN
-
bożek z fletnią
  
 
 
 
190. 
PAN
-
bóg lasów, trzód i pasterzy
  
 
 
 
191. 
PAN
-
grecki bóg pasterzy
  
 
 
 
192. 
PAN
-
grecki koźlonogi i rogaty bóg pasterzy oraz opiekun ich stad;wynalazca syringi
  
 
 
 
193. 
PAN
-
koźlonogi bóg pasterzy
  
 
 
 
194. 
PAN
-
koźlonogi i rogaty bóg
  
 
 
 
195. 
PAN
-
opiekun pasterzy i ich stad
  
 
 
 
196. 
PAN
-
syn Hermesa
  
 
 
 
197. 
PAN
-
syn Hermesa i nimfy Driope
  
 
 
 
198. 
PAN
-
syn Kalisto o Hermesa
  
 
 
 
199. 
PAN
-
utożsamiany z rzymskim bożkiem Faunem
  
 
 
 
200. 
PAN
-
wynalazca syringi
  
 
 
 
201. 
PAN
-
acan
  
 
 
 
202. 
PAN
-
aga, tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich
  
 
 
 
203. 
PAN
-
magnat
  
 
 
 
204. 
PAN
-
miłościwy, najjaśniejszy
  
 
 
 
205. 
PAN
-
możnowładca
  
 
 
 
206. 
PAN
-
oligarcha
  
 
 
 
207. 
PAN
-
ten, kto ma władzę nad kimś albo nad czymś
  
 
 
 
208. 
PAN
-
tytuł grzecznościowy
  
 
 
 
209. 
PAN
-
w Indiach - sahib
  
 
 
 
210. 
PAN
-
wielmożny na kopercie
  
 
 
 
211. 
PAN
-
władca
  
 
 
 
212. 
PAN
-
władyka
  
 
 
 
213. 
PAN
-
asan
  
 
 
 
214. 
PAN
-
bogacz, możnowładca
  
 
 
 
215. 
PAN
-
bogaty szlachcic
  
 
 
 
216. 
PAN
-
Czao, (Ban Zhao), 50-120, pisarka chińska siostra Ban Gu, dokończyła dzieło brata
  
 
 
 
217. 
PAN
-
dla służby, chlebodawca, gospodarz
  
 
 
 
218. 
PAN
-
identyfikowany po cholewach
  
 
 
 
219. 
PAN
-
król, jego wysokość, monarcha
  
 
 
 
220. 
PAN
-
Ku, (Ban Gu), 32-92, historyk chiński autor dzieła o dynastii Zachodniej Han, brat Ban Zhao
  
 
 
 
221. 
PAN
-
Ku, chiński historyk i poeta, 32-92
  
 
 
 
222. 
PAN
-
młody, feudalny, elegancki
  
 
 
 
223. 
PAN
-
najjaśniejszy w koronie
  
 
 
 
224. 
PAN
-
panujący, plutokrata, patrycjusz
  
 
 
 
225. 
PAN
-
poznać go po cholewach
  
 
 
 
226. 
PAN
-
suweren
  
 
 
 
227. 
PAN
-
wielmoża
  
 
 
 
228. 
PAN
-
wielmożny
  
 
 
 
229. 
PAN
-
włodarz
  
 
 
 
230. 
PAN
-
… Bóg
  
 
 
 
231. 
PAN
-
… Jezus, Chrystus
  
 
 
 
232. 
PAN
-
Jahwe, Bóg
  
 
 
 
233. 
PAN
-
Król Niebios, Dobry Pasterz
  
 
 
 
234. 
PAN
-
Przedwieczny, Najwyższy, Ojciec Niebieski
  
 
 
 
235. 
PAN
-
Stwórca, Stworzyciel, Wszechmogący
  
 
 
 
236. 
PAN
-
Bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra (grecki)
  
 
 
 
237. 
PAN
-
Dżentelmen
  
 
 
 
238. 
PAN
-
Grecki bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra
  
 
 
 
239. 
PAN
-
Kazał …, musiał sam
  
 
 
 
240. 
PAN
-
Mister swojski
  
 
 
 
241. 
PAN
-
Połączony smyczą z psem
  
 
 
 
242. 
PAN
-
Sytuacji
  
 
 
 
243. 
PAN
-
Z fletnią
  
 
 
 
244. 
PAN
-
może być młody
  
 
 
 
245. 
PAN
-
mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, utrzymujący ją
  
 
 
 
246. 
PAN
-
… domu
  
 
 
 
247. 
PAN
-
nauczyciel dla dzieci
  
 
 
 
248. 
PAN
-
"… Cogito"herbata
  
 
 
 
249. 
PAN
-
właściciel psa
  
 
 
 
250. 
PAN
-
dżentelmen, jegomość, facet, facio, faciu, chłop, osobnik
  
 
 
 
251. 
PAN
-
gość, gościu, gostek, indywiduum, panek, paniczyk
  
 
 
 
252. 
PAN
-
rodzimy "mister"
  
 
 
 
253. 
PAN
-
mężczyzna, człowiek płci męskiej
  
 
 
 
254. 
PAN
-
władca dla poddanego lub niewolnika
  
 
 
 
255. 
PAN
-
władca czegoś
  
 
 
 
256. 
PAN
-
Asan
  
 
 
 
257. 
PAN
-
Bogaty szlachcic
  
 
 
 
258. 
PAN
-
Bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra (grecki)
  
 
 
 
259. 
PAN
-
Dżentelmen
  
 
 
 
260. 
PAN
-
Grecki bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra
  
 
 
 
261. 
PAN
-
Instytucja naukowa, najwyższa w Polsce
  
 
 
 
262. 
PAN
-
Jegomość
  
 
 
 
263. 
PAN
-
Kazał …, musiał sam
  
 
 
 
264. 
PAN
-
Magnat
  
 
 
 
265. 
PAN
-
Mężczyzna
  
 
 
 
266. 
PAN
-
Mister swojski
  
 
 
 
267. 
PAN
-
Możnowładca
  
 
 
 
268. 
PAN
-
Nie pani
  
 
 
 
269. 
PAN
-
Obok pani
  
 
 
 
270. 
PAN
-
Oligarcha
  
 
 
 
271. 
PAN
-
Panisko
  
 
 
 
272. 
PAN
-
Połączony smyczą z psem
  
 
 
 
273. 
PAN
-
Poznać go po cholewach
  
 
 
 
274. 
PAN
-
Przy pani
  
 
 
 
275. 
PAN
-
Suweren
  
 
 
 
276. 
PAN
-
Sytuacji
  
 
 
 
277. 
PAN
-
Tytuł grzecznościowy
  
 
 
 
278. 
PAN
-
Wielmoża
  
 
 
 
279. 
PAN
-
Władca
  
 
 
 
280. 
PAN
-
Władyka
  
 
 
 
281. 
PAN
-
Włodarz
  
 
 
 
282. 
PAN
-
Z fletnią
  
 
 
 
283. 
PAN
-
z panią
  
 
 
 
284. 
PAN
-
"Panie Waldku, … się nie boi"
  
 
 
 
285. 
PAN
-
"… Graba" Elizy Orzeszkowej
  
 
 
 
286. 
PAN
-
"… Jowialski" Fredry
  
 
 
 
287. 
PAN
-
"… Tadeusz"
  
 
 
 
288. 
PAN
-
"Piotruś …"
  
 
 
 
289. 
PAN
-
bogacz, możnowładca
  
 
 
 
290. 
PAN
-
Tadeusz lub Wołodyjowski
  
 
 
 
291. 
PAN
-
bóg lasów, trzód i pasterzy
  
 
 
 
292. 
PAN
-
syn Hermesa
  
 
 
 
293. 
PAN
-
syn Kalisto o Hermesa
  
 
 
 
294. 
PAN
-
Bogaty szlachcic
  
 
 
 
295. 
PAN
-
Bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra (grecki)
  
 
 
 
296. 
PAN
-
Dżentelmen
  
 
 
 
297. 
PAN
-
Grecki bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra
  
 
 
 
298. 
PAN
-
Instytucja naukowa, najwyższa w Polsce
  
 
 
 
299. 
PAN
-
Jegomość
  
 
 
 
300. 
PAN
-
Kazał …, musiał sam
  
 
 
 
301. 
PAN
-
Magnat
  
 
 
 
302. 
PAN
-
Mężczyzna
  
 
 
 
303. 
PAN
-
Mister swojski
  
 
 
 
304. 
PAN
-
Możnowładca
  
 
 
 
305. 
PAN
-
Nie pani
  
 
 
 
306. 
PAN
-
Obok pani
  
 
 
 
307. 
PAN
-
Oligarcha
  
 
 
 
308. 
PAN
-
Panisko
  
 
 
 
309. 
PAN
-
Połączony smyczą z psem
  
 
 
 
310. 
PAN
-
Poznać go po cholewach
  
 
 
 
311. 
PAN
-
Przy pani
  
 
 
 
312. 
PAN
-
Suweren
  
 
 
 
313. 
PAN
-
Sytuacji
  
 
 
 
314. 
PAN
-
Tytuł grzecznościowy
  
 
 
 
315. 
PAN
-
Wielmoża
  
 
 
 
316. 
PAN
-
Władca
  
 
 
 
317. 
PAN
-
Władyka
  
 
 
 
318. 
PAN
-
Włodarz
  
 
 
 
319. 
PAN
-
Z fletnią
  
 
 
 
320. 
PAN
-
z panią
  
 
 
 
321. 
PAN
-
"Panie Waldku, … się nie boi"
  
 
 
 
322. 
PAN
-
"… Graba" Elizy Orzeszkowej
  
 
 
 
323. 
PAN
-
"… Jowialski" Fredry
  
 
 
 
324. 
PAN
-
"… Tadeusz"
  
 
 
 
325. 
PAN
-
"Piotruś …"
  
 
 
 
326. 
PAN
-
bogacz, możnowładca
  
 
 
 
327. 
PAN
-
Tadeusz lub Wołodyjowski
  
 
 
 
328. 
PAN
-
bóg lasów, trzód i pasterzy
  
 
 
 
329. 
PAN
-
syn Hermesa
  
 
 
 
330. 
PAN
-
syn Kalisto o Hermesa
  
 
 
 
331. 
PAN
-
koźlonogi i rogaty bóg
  
 
 
 
332. 
PAN
-
opiekun pasterzy i ich stad
  
 
 
 
333. 
PAN
-
bożek z fletnią
  
 
 
 
334. 
PAN
-
najbliższym Saturnowi ze znanych jego księżyców
  
 
 
 
335. 
PAN
-
identyfikowany po cholewach
  
 
 
 
336. 
PAN
-
utożsamiany z rzymskim bożkiem Faunem
  
 
 
 
337. 
PAN
-
jego instrumentem był flet o nazwie syringa
  
 
 
 
338. 
PAN
-
bywa całą gębą
  
 
 
 
339. 
PAN
-
aga, tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich
  
 
 
 
340. 
PAN
-
"… Geldhab" (1818) Fredry
  
 
 
 
341. 
PAN
-
wielmożny na kopercie
  
 
 
 
342. 
PAN
-
choć kazał, musiał sam
  
 
 
 
343. 
PAN
-
… Tadeusz i … Twardowski
  
 
 
 
344. 
PAN
-
młody, feudalny, elegancki
  
 
 
 
345. 
PAN
-
bogacz, władca
  
 
 
 
346. 
PAN
-
w Indiach - sahib
  
 
 
 
347. 
PAN
-
tuczy okiem
  
 
 
 
348. 
PAN
-
poznawany po cholewach
  
 
 
 
349. 
PAN
-
Ku, (Ban Gu), 32-92, historyk chiński autor dzieła o dynastii Zachodniej Han, brat Ban Zhao
  
 
 
 
350. 
PAN
-
Czao, (Ban Zhao), 50-120, pisarka chińska siostra Ban Gu, dokończyła dzieło brata
  
 
 
 
351. 
PAN
-
wynalazca syringi
  
 
 
 
352. 
PAN
-
forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny
  
 
 
 
353. 
PAN
-
może być młody
  
 
 
 
354. 
PAN
-
wielmożny
  
 
 
 
355. 
PAN
-
można być za … brat
  
 
 
 
356. 
PAN
-
ten, kto ma władzę nad kimś albo nad czymś
  
 
 
 
357. 
PAN
-
miłościwy, najjaśniejszy
  
 
 
 
358. 
PAN
-
może być sytuacji, położenia
  
 
 
 
359. 
PAN
-
życia i śmierci
  
 
 
 
360. 
PAN
-
mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, utrzymujący ją
  
 
 
 
361. 
PAN
-
dla służby, chlebodawca, gospodarz
  
 
 
 
362. 
PAN
-
… domu
  
 
 
 
363. 
PAN
-
jaki …, taki kram
  
 
 
 
364. 
PAN
-
… każe, sługa musi
  
 
 
 
365. 
PAN
-
szkolny nauczyciel
  
 
 
 
366. 
PAN
-
… Bóg
  
 
 
 
367. 
PAN
-
… Jezus, Chrystus
  
 
 
 
368. 
PAN
-
Człowiek strzela, … Bóg kule nosi
  
 
 
 
369. 
PAN
-
Kto rano wstaje, temu … Bóg daje
  
 
 
 
370. 
PAN
-
… Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
  
 
 
 
371. 
PAN
-
Strzeżonego … Bóg strzeże
  
 
 
 
372. 
PAN
-
nauczyciel dla dzieci
  
 
 
 
373. 
PAN
-
"… Cogito"herbata
  
 
 
 
374. 
PAN
-
Piotruś, Kleks i Samochodzik
  
 
 
 
375. 
PAN
-
właściciel psa
  
 
 
 
376. 
PAN
-
dżentelmen, jegomość, facet, facio, faciu, chłop, osobnik
  
 
 
 
377. 
PAN
-
gość, gościu, gostek, indywiduum, panek, paniczyk
  
 
 
 
378. 
PAN
-
rodzimy "mister"
  
 
 
 
379. 
PAN
-
najjaśniejszy w koronie
  
 
 
 
380. 
PAN
-
koźlonogi bóg pasterzy
  
 
 
 
381. 
PAN
-
mężczyzna, człowiek płci męskiej
  
 
 
 
382. 
PAN
-
władca dla poddanego lub niewolnika
  
 
 
 
383. 
PAN
-
władca czegoś
  
 
 
 
384. 
PAN
-
Asan
  
 
 
 
385. 
PAN
-
Bogaty szlachcic
  
 
 
 
386. 
PAN
-
Bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra (grecki)
  
 
 
 
387. 
PAN
-
Dżentelmen
  
 
 
 
388. 
PAN
-
Grecki bóg strzegący pasterzy, posiadający wiele cech satyra
  
 
 
 
389. 
PAN
-
Instytucja naukowa, najwyższa w Polsce
  
 
 
 
390. 
PAN
-
Jegomość
  
 
 
 
391. 
PAN
-
Kazał …, musiał sam
  
 
 
 
392. 
PAN
-
Magnat
  
 
 
 
393. 
PAN
-
Mężczyzna
  
 
 
 
394. 
PAN
-
Mister swojski
  
 
 
 
395. 
PAN
-
Możnowładca
  
 
 
 
396. 
PAN
-
Nie pani
  
 
 
 
397. 
PAN
-
Obok pani
  
 
 
 
398. 
PAN
-
Oligarcha
  
 
 
 
399. 
PAN
-
Panisko
  
 
 
 
400. 
PAN
-
Połączony smyczą z psem
  
 
 
 
401. 
PAN
-
Poznać go po cholewach
  
 
 
 
402. 
PAN
-
Przy pani
  
 
 
 
403. 
PAN
-
Suweren
  
 
 
 
404. 
PAN
-
Sytuacji
  
 
 
 
405. 
PAN
-
Tytuł grzecznościowy
  
 
 
 
406. 
PAN
-
Wielmoża
  
 
 
 
407. 
PAN
-
Władca
  
 
 
 
408. 
PAN
-
Władyka
  
 
 
 
409. 
PAN
-
Włodarz
  
 
 
 
410. 
PAN
-
Z fletnią
  
 
 
 
411. 
PAN
-
z panią
  
 
 
 
412. 
PAN
-
"Panie Waldku, … się nie boi"
  
 
 
 
413. 
PAN
-
"… Graba" Elizy Orzeszkowej
  
 
 
 
414. 
PAN
-
"… Jowialski" Fredry
  
 
 
 
415. 
PAN
-
"… Tadeusz"
  
 
 
 
416. 
PAN
-
"Piotruś …"
  
 
 
 
417. 
PAN
-
bogacz, możnowładca
  
 
 
 
418. 
PAN
-
Tadeusz lub Wołodyjowski
  
 
 
 
419. 
PAN
-
bóg lasów, trzód i pasterzy
  
 
 
 
420. 
PAN
-
syn Hermesa
  
 
 
 
421. 
PAN
-
syn Kalisto o Hermesa
  
 
 
 
422. 
PAN
-
koźlonogi i rogaty bóg
  
 
 
 
423. 
PAN
-
opiekun pasterzy i ich stad
  
 
 
 
424. 
PAN
-
bożek z fletnią
  
 
 
 
425. 
PAN
-
najbliższym Saturnowi ze znanych jego księżyców
  
 
 
 
426. 
PAN
-
identyfikowany po cholewach